K nastavení a správnému fungování webu využíváme soubory cookies. Prohlížením webu s jejich používáním souhlasíte. Více o cookies

Zaostřeno na průmysl

Magazín o informačních technologiích a výrobních podnicích.

Máte zájem o zasílání magazínu Zaostřeno na průmysl? Napište nám vaši celou adresu na redakce@minerva-is.eu a budete zařazeni do distribuce. Poslední čísla magazínu

Podzim/zima 2018

Podzim/zima 2018

V novém čísle jsme sestavili zajímavou skladbu témat,která výrobci řeší či se s nimi nějakým způsobem potýkají.Tvorba nabídek a kalkulace je jeden z klíčových procesůzejména u firem se zakázkovou produkcí. Stejně takjako výrobek správně navrhnout a vyrobit je důležitáčást nabídky. Nabídkové řízení vám pomůže usnadnitspecializovaný software používaný ve výrobních firmách.Více informací najdete v hlavním článku vydání. V rámcidigitalizace podniků jsou stále častější požadavky naintegraci skladovacích systémů a programů využívanýchv předvýrobní etapě s ERP, mozkem podniku. Přečtěte si,jak probíhá komunikace mezi nimi. Máte flexibilní ERPsystém? O nově vyvíjené platformě, která umožní flexibilituERP, se dočtete v článku Flexibilní ERP a efektivní podnik. Nejen digitální podnik se musí zabývat údržbou strojůa to včetně jejího plánování a efektivního řízení, abynedocházelo k prostojům ve výrobě. Právě nyní napodzim vchází v platnost nová norma pro automobilovýprůmysl IATF 16949:2016. Dodavatelé by měli býtjiž připraveni. Norma má celosvětově dopad na vícenež 68 000 výrobců. Také další směrnice fungujícív automobilovém průmyslu zažívá změnu. Je to zejménapro logistiky známá směrnice MMOG/LE, která sev příštím roce dočká verze 5. Přinášíme vám informace,co nového dodavatelům přinese. U automobilovéhoprůmyslu ještě zůstaneme. Případová studie popisujeřešení pro zahraničního výrobce automobilovýchsoučástek, který expandoval do ČR. Výrobce se rozhodlpro cloudové řešení svého stávajícího ERP systému, kterýupgradoval, a nový výrobní závod v ČR do cloudu přidal.Vždy si vážíme toho, když naši zákazníci s námi sdílejí svézkušenosti a není tomu jinak v dalších dvou příspěvcích.V prvním IT manažer ze společnosti Madeta zavzpomínalna začátky centralizace firmy s více než desítkou pobočeka ve druhém jsme vyzpovídali zástupce společnostiTawesco se zkušenostmi používání ERP systému a systémuna podporu manažerského řízení v rámci jednohoprojektu. Věřím, že s řadou z vás jsme se setkali nebosetkáme na akcích, kde představujeme řešení provýrobce, která implementujeme už více než čtvrtstoletí.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Jaro/léto 2018

Jaro/léto 2018

V aktuálním čísle máme informace pro dodavatele automotive spojené s kvalitou, logistikou a celosvětovou předpovědí pro odvětví. Mnoho firem řeší různorodost podpory podnikových procesů ve svých akvizicích. Jak nejlépe podpořit růst a expanzi najdete v hlavním článku. O své zkušenosti na tomto poli se také podělí strojírenská firma IGW při upgrade svého ERP systému. Digitalizací podniků se dlouhodobě zabýváme a tak budete nacházet články na toto téma i nadále. V tomto čísle Vám představujeme nový plánovací nástroj, který využijete především v podpoře rozhodování u dlouhodobého plánování. Ohlédneme se za vývojem automatizace skladových procesů a postupné automatizace. V této sféře máme bohaté zkušenosti a rádi se o ně s Vámi podělíme. Klademe důraz na praktickou část výuky na vysokých školách, a proto se podílíme na přednáškách. Dlouhodobě spolupracujeme s VŠE a ČVUT.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Podzim/zima 2017

Podzim/zima 2017

Digitalizace průmyslu se stala hlavním tématem v posledních letech a zůstane tématem ještěněkolik dalších let. Naplňování pojmu digitalizacese projevuje například v oblasti napojování strojů a specializovaných SW používaných ve výrobníchpodnicích na ERP systém. Co je m.OPC Connector a k čemu slouží. Článek od partnerské společnosti Siemens sezabývá pojmem Digital twins, které více rozebereme v příštím čísle. Řada firem již využívá konfigurátor výrobků, který jim pomáhá při sestavování výrobků, zrychlení průběžné doby zakázky, uvolnění kapacit,zvýšení kvality i ve snížení ceny. Mnoho dodavatelůERP systémů nabízí osvědčené postupy, ale jsou vždy přínosem pro podniky? Nad tímto tématem se zamýšlí americký autor. Elektronická evidence tržeb (EET) je v plném proudu. Poučí se Česká republika z chyb ze zahraničí, kde EET už funguje déle? Mimo další články v tomto čísle zjistíte, jaká byla cesta od sálových počítačů ke cloudu v naší rubrice Retro.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Jaro/léto 2017

Jaro/léto 2017

Vydání jaro / léto 2017 je ve znamení výročí Minervy ČR. Se zákazníky budujeme pevná partnerství již čtvrt století. Hlavní téma se tedy stáčí na historii, milníky a směřování společnosti. Rozhovor nám rád poskytl předseda představenstva Minervy ČR.

Řízení kvality v podniku je důležitou oblastí. Jakou hraje roli ve Vašem podniku? Téma kvality najdete i v článku ze stránek QAD, který se věnuje standardu IATF 16949:2016 v automobilovém průmyslu. Mobilní datové sítě rozšiřují svou možnost využití ve výrobních podnicích a svými vlastnostmi nahrazují WiFi technologii. Naše retro okénko Vás zavede k našemu dlouhodobému zákazníkovi, který začal jako první využívat našich outsourcingových služeb. V závěru čísla Vám představíme fungování oddělení ServiceDesk v Minervě.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Podzim/zima 2016

Podzim/zima 2016

Přinášíme Vám další várku informací ze světa informačních systémů pro průmysl. Rozvíjíme téma Průmysl 4.0 ve výrobním podniku. K vizi plně automatizovaného a digitalizovaného podniku vede poměrně dlouhá cesta a ne každý podnik se do tohoto cíle dostane. Jak tedy postavit informační systém v podniku, aby směřoval ke konceptu Průmysl 4.0? Přečtěte si hlavní článek čísla. S konceptem 4.0 souvisí i další příspěvek zabývající se standardem pro komunikaci s výrobními technologiemi, OPC. V dalších článcích a rubrikách se věnujeme například odvětví farmacie a automobilového průmyslu. Na závěr se dočtete o elektronické evidenci tržeb, diskutované EET, která se spouští první fází v prosinci 2016.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Jaro/léto 2016

Jaro/léto 2016

Aktuální vydání jaro/léto 2016 magazínu Zaostřeno na průmysl Vám představujeme v rozšířené podobě. Do obsahu jsme přidali nové rubriky, které Vám přinesou více zají­mavých informací a budou do nich pravi­delně přispívat další autoři. Vytvořili jsme rubriku Retro, která se vztahuje k historii, jak společnosti Minerva a QAD, tak i průmyslu a projektům v České a Slovenské republice obecně. V rubrice Komentář Vám budeme předkládat zajímavé postřehy našich kon­zultantů. Nové rubriky uzavírá FAQ, tedy často kladené otázky, na které naši odborní­ci na ServiceDesku odpovídají.

V čísle jaro / léto 2016 s nadšením oznamu­jeme, že Minerva Slovensko slaví letos 20 let od založení a působení na slovenském ERP trhu. Velmi si vážíme partnerství s naši­mi zákazníky a věříme, že budeme i nadále stabilní podporou jejich podnikání v dalších letech. V čísle se věnujeme tématu Industry 4.0 a digitalizaci podniku, na toto téma na­vazuje článek o MES systému ve výrobním podniku. Témata se prolínají i dalšími člán­ky. A v rubrice Ze stránek QAD.com se autor­ka zabývá procesem výběru ERP systému.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Podzim 2015

Podzim 2015

S podzimem vám přinášíme mnoho zajímavých informací ze světa podnikových aplikací pro výrobní i distribuční firmy. Ústřední článek se zabývá stále často skloňovaným tématem cloud. Ze stránek QAD jsme tentokrát vybrali článek věnující se dodavatelskému řetězci, který je zvlášť výrazným a klíčovým prvkem v automobilovém průmyslu. S případovou studií se podíváme do energetické společnosti na řešení oblasti mezd. V řadě výrobních firem je součástí velkosklad a jeho řízení je důležitou složkou procesu. Řízení velkoskladu ve výrobních a distribučních firmách přibližuje modul QAD Warehousing. Správa a údržba majetku je téma minirozhovoru Zeptali jsme se. Z obsahu vydání bych ráda vyzdvihla informaci, že společnost Minerva získala první licenci udělenou partnerskou společností QAD na poskytování nově zavedené licence pro partnery a sice QAD Enterprise Cloud by Minerva. Jedná se o cloudovou službu, kterou QAD dosud poskytovala výhradně na svých datových centrech. Nyní, jako první partner QAD, může Minerva poskytovat ERP QAD cloud také na svém vlastním datovém centru.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Jaro/léto 2015

Jaro/léto 2015

Jarní číslo magazínu Zaostřeno na průmysl přináší opět mozaiku témat ze světa softwarových aplikací pro výrobní podniky. Stěžejní článek magazínu seznamuje s pojmy a přínosy internacionalizace a lokalizace ERP. Následné téma se věnuje podpoře procesní výroby v ERP systému. Cloudové řešení u výrobce zdravotnického zařízení představí anglický článek společnosti QAD. Případová studie přiblíží nasazení ERP QAD v chemickém provozu společnosti Severochema. Automatický sběr dat prostřednictvím technologie RFID je tématem ankety Zeptali jsme se. Druhá anketa uzavírá jarní číslo cloudovým řešením společnosti Minerva.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

Podzim 2014

Podzim 2014

V podzimním vydání magazínu Zaostřeno na průmysl bych v úvodu chtěla upozornit, že nadnárodní společnost QAD, která se od počátku věnuje vyvíjení SW podnikových aplikací pro výrobní podniky, slaví 35 let na trhu! Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalším konání a hlavně hodně spokojených zákazníků. Více se dočtete v části Minerva news. Na jaře QAD pořádala v New Orleans každoroční konferenci pro své zákazníky QAD Explore a z této akce je článek v angličtině od analytické společnosti ACR. Jako nosné téma jsme zvolili oblast technické přípravy dat v ERP systému a dále Vám představíme optimalizaci jako servis. V anketě v závěru vydání jsme dali aktuálně prostor standardu MMOG/LE, který se dočkal v letošním roce nové verze č. 4. Tato verze si prošla změnou, jež spočívá ve vzniku dvou dokumentů hodnocení. Případová studie společnosti Senior Flexonics ukazuje jak standard MMOG/LE funguje v praxi. Neméně zajímavá je služba MMOG/LE Q-Scan představená na poslední straně. Pokud udržujete stroje a zařízení, ať už svépomocí nebo externě bude pro Vás zajímavá aplikace Údržba.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

10 / 2013

10 / 2013

Nosný článek „Všichni chceme jíst a pít“ desátého vydání se zabývá procesy v potravinářství. V letošním roce tři naše významné zákazníky oslovila renomovaná analytická společnost IDC s vypracováním case study o nasazení ERP systému. Vybrané části studií najdete v článku magazínu. Celou studii ve strojírenské společnosti jsme otiskli v minulém čísle, v tomto vydání si můžete přečíst studii zavedení ERP systému v pekárenském holdingu a do příštího čísla připravíme studii automobilového dodavatele. V příspěvku společnosti QAD autorka vysvětluje, s čím se v dodavatelském řetězci potýkají automobiloví dodavatelé. V anketní části jsme vyzpovídali specialistu na uživatelské rozhraní .NET, který přiblíží široké možnosti tohoto oblíbeného rozhraní. Poradce v průmyslových podnicích přiblížil oblasti, které někteří výrobci poptávají externě.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

9 / 2013

9 / 2013

V devátém čísle Zaostřeno na průmysl se věnujeme podnikovým procesům a způsobu jejich řízení v rámci ERP. Významným procesem ve výrobním podniku je plánování. Podrobněji se zabýváme optimalizací výrobních kapacit. V produktových novinkách se můžete seznámit s vlastnostmi a funkcionalitou modulu Demand Planning. V části vyhrazené pro referenční příběhy vám tentokrát přinášíme studii ze strojírenské společnosti UNEX zpracovanou renomovanou analytickou společností IDC. V anketách jsme se zaměřili na řešení pro menší výrobní podniky a možnosti nové verze SFA Hamilton pro mobilní prodejce.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

8 / 2012

8 / 2012

Osmé číslo se věnuje materiálovému toku ve firmě a jeho řízení. S hmotným tokem souvisí optimalizace zásob a navazuje článek o plánování a rozvrhování v dodavatelském řetězci. Případová studie VOP – Nové řešení přineslo ve VOP razantní přínosy napříč všemi procesy.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

7 / 2012

7 / 2012

20 let dodáváme ERP systém QAD, který je oborově zaměřený na podniková řešení pro průmyslové společnosti. Hlavním tématem sedmého čísla je článek věnující se období po zavedení informačního systému.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

6 / 2011

6 / 2011

Šesté číslo magazínu Zaostřeno na průmysl jsme věnovali převážně tématu řízení firem, s čímž úzce souvisí nástroje typu Business Intelligence.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

5 / 2011

5 / 2011

Optimalizace a vizualizace výroby

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

4 / 2010

4 / 2010

Stěžejní část vydání se točí kolem výrobních procesů, plánování výroby a vlivu informačního systému na konkurenceschopnost firmy.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

3 / 2010

3 / 2010

Na co klást důraz při volbě vhodného podnikového informačního systému, nejen z hlediska získání dotace z EU.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

2 / 2009

2 / 2009

Proč je důležité míti DRP.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)

 

1 / 2009

1 / 2009

Hospodářská krize vyžaduje nový přístup v řízení podniku.

Soubor ve formátu PDF (Adobe Acrobat)